Όροι Χρήσης


Ο παρών Δικτυακός τόπος www.giannakidis-shoes.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 
Ο επισκέπτης/χρήστης/καταναλωτής/πελάτης ή/και μέλος των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.giannakidis-shoes.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή και τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. 
Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου www.giannakidis-shoes.gr .  Η εταιρεία ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (εφεξής για λόγους συντομίας η Δικαιούχος) δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες – καταναλωτές οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, θεωρείται ότι αποδέχονται τους όποιους τροποποιημένους όρους και τις προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση – επίσκεψη του www.giannakidis-shoes.gr.
 

Στοιχεία εταιρίας

Την πώληση και την προώθηση των προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας «www.giannakidis-shoes.gr» διεξάγει η  ελληνική  ατομική  επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με διακριτικό γνώρισμα «Giannakidis Shoes», που εδρεύει στην Ελλάδα και δη στην πόλη της Σκύδρας επί της οδού Σεβαστουπόλεως και Δαβάκη γωνία (ΑΦΜ: 0107401760/ Δ.Ο.Υ Έδεσσας ) Αρ.ΓΕΜΗ: 023556547000, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο κ. Γιαννακίδης Δημήτριος.


Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Το σύνολο του περιεχομένου του www.giannakidis-shoes.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.giannakidis-shoes.gr και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ανάγεται στη δική του σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το www.giannakidisshoes.gr .
Επιπλέον η Δικαιούχος είναι ο αποκλειστικός κύριος των λογότυπων και κατατεθέντων σημάτων “giannakidis-shoes” και “giannakidis-shoes.gr” και κάθε άλλου σήματος που περιλαμβάνει τη λέξη “giannakidis-shoes”.
Όλα τα υπόλοιπα σήματα που χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν τα προϊόντα, τα οποία πωλούνται στο giannakidis-shoes και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων κυρίων και χρησιμοποιούνται στο giannakidis-shoes gr μόνο με σκοπό να διακρίνονται, να περιγράφονται και να διαφημίζονται τα προϊόντα που πωλούνται στο giannakidis-shoes.gr. H Δικαιούχος και όλοι οι λοιποί κύριοι κατατεθέντων σημάτων έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων που τους ανήκουν αντίστοιχα. Δεν επιτρέπεται, χωρίς τη συναίνεση της Δικαιούχου και οποιουδήποτε άλλου κυρίου των κατατεθέντων σημάτων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων για διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα περισσότερα εμπορικά σήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και αφορούν τα προϊόντα προς πώληση στο giannakidis-shoes.gr είναι διάσημα και γνωστά στο ευρύ κοινό και σε κάθε Χρήστη του giannakidis-shoes.gr  Γενικότερα, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της giannakidis-shoes.gr όσο και τρίτων.

Κάθε μη νόμιμη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται και επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες. Τα εν λόγω εμπορικά σήματα και οποιοδήποτε άλλο σήμα δημοσιεύεται στο giannakidis-shoes.gr δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κανένα τρόπο για να αποκτηθεί αθέμιτο πλεονέκτημα βάσει των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή της φήμης των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή κατά τρόπο που να προκαλεί ζημία σε αυτά και στους κυρίους αυτών.

 
Υποχρεώσεις  χρήστη/καταναλωτή 

Ο χρήστης – καταναλωτής του www.giannakidis-shoes.gr οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Οφείλει επίσης να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.giannakidis-shoes.gr. Ακόμη, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του www.giannakidis-shoes.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Ίντερνετ). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο www.giannakidis-shoes.gr ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/καταναλωτής ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης. 
Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα  πρέπει: 

• Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου. 
• Ο χρήστης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το Δικτυακό τόπο του Δικαιούχου ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
• Τα μηνύματα δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική – πληροφοριακή χροιά 
• Τα μηνύματα θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονοτικές ομάδες. 
• Τα μηνύματα που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη Δικαιούχο χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον χρήστη που τα παρέχει.


Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, ο χρήστης αναλαμβάνει: 

• Να είναι τουλάχιστον 18 ετών, ήτοι πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα προς σύναψη αμφοτεροβαρών συμβάσεων κατά τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα, όπως αυτή της αγοραπωλησίας.
• Να μην προβαίνει σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν η Δικαιούχος θεωρήσει ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχει το δικαίωμα ακύρωσης αυτής και ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών.
• Να παρέχει με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την ταχυδρομική διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, αποδέχεται ότι αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιουνται με σκοπό την επικοινωνία μαζί του σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δε δωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, δεν δύναται η προώθηση της παραγγελίας αυτού.
• H Διακιούχος δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας www.giannakidis-shoes.gr και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους χρήστες της που δεν είναι σύμφωνοι με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρίας για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο χρήστης – καταναλωτής της ιστοσελίδας www.giannakidis-shoes.gr ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και Στοιχείων που χορηγεί στο www.giannakidis-shoes.gr  όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.
• Ο χρήστης – καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της Δικαιούχου ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του χρήστη – καταναλωτή από μη εξουσιοδοτημένα από τον αυτόν/αυτήν άτομα.

Ο χρήστης – καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δικτυακό Τόπο www.giannakidis-shoes.gr και το www.giannakidis-shoes.gr και η Δικαιούχος δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του χρήστη – καταναλωτή, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων.

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης παρέχει στη Δικαιούχο υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.
 
Περιορισμός ευθύνης Δικτύου 

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη – καταναλωτή εξ αφορμής αυτής της χρήσης του www.giannakidis-shoes.gr.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. 
Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε καν την έλλειψη “ιών”, είτε πρόκειται για το www.giannakidis-shoes.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων ο επισκέπτης – χρήστης λαμβάνει το περιεχόμενο της. 
Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: 
(α) να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό τόπο, χωρίς προειδοποίηση, 
β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στο δικτυακό του τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από το χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, 
γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων). 
 
Αποκλεισμός συμβουλών 

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες – επισκέπτες μέσω του www.giannakidis-shoes.gr δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών – επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Δικαιούχου. 

 
“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites 

Το www.giannakidis-shoes.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη – χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλει ο επισκέπτης – χρήστης να απευθύνεται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εταιρεία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών, προϊόντων και εν γένει των στοιχείων των ιστοσελίδων αυτών ή ότι παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση γι αυτά και ιδίως για την πληρότητα και ορθότητά τους.
 
E-Mail Service 

H υπηρεσία e-mail service από το www.giannakidis-shoes.gr παρέχεται σε όσους χρήστες/καταναλωτές το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ. ), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄ αποκλειστικότητα στην Δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του www.giannakidis-shoes.gr η εγγραφή ή όχι οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή του. Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν πλέον τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία με αποστολή μηνύματος στη διεύθυνση www.giannakidis-shoes.gr.
 
Συνομιλίες 

Στο Δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες/καταναλωτές μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το www.giannakidis-shoes.gr. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο www.giannakidis-shoes.gr τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη – καταναλωτή από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. 
 
Απαγορευμένες ενέργειες / Προσβάσεις 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη του χρήστη – καταναλωτή, που περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών/μελών/καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/Καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Επιπλέον απαγορεύεται:
(α)   Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού Τόπου και για τα οποία ο χρήστης – καταναλωτής δεν έχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσει.
(β)   Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα giannakidis-shoes.gr με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα δικά προϊόντα/ υπηρεσίες της ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και του Δικτυακού Τόπου www.giannakidis-shoes.gr.
(γ)   Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο www.giannakidis-shoes.gr από τα Μέλη του.  
(δ)   Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού Τόπου.

 
Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/καταναλωτή του www.giannakidis-shoes.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000, αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 και 3471/2006), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). 
Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το www.giannakidis-shoes.gr είναι τα ακόλουθα: 
Υποχρεωτικά 
– Εικονικό όνομα – Ψευδώνυμο χρήστη 
– Password 
– Ε-Mail 
Eάν είναι εγγεγραμένος χρήστης του www.giannakidis-shoes.gr
– Ονοματεπώνυμο 
– Τηλέφωνο 
– Κινητό 
– Τ.Κ. 
– Πόλη 
-Διεύθυνση
 
Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Το www.giannakidis-shoes.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. 
Ειδικότερα, αναφορικά με τις υπηρεσίες συνομιλιών το www.giannakidis-shoes.gr δύναται να καταγράφει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες/καταναλωτές με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν δύναται να γνωστοποιήσει το περιεχόμενό τους σε τρίτους. 
Επιπλέον, στην περίπτωση των “δεσμών” προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.giannakidisshoes.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. 
Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης – επισκέπτης -καταναλωτής του www.giannakidis-shoes.gr έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του www.giannakidis-shoes.gr και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο www.giannakidis-shoes.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων – κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. 
 
Αποζημίωση 

Ρητά συνομολογείται δια της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του www.giannakidisshoes.gr οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση επισκέπτη – χρήστη, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το www.giannakidis-shoes.gr στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης. 
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. 
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 
Καμία τροποποίηση των όρων αυτής της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της αυτής σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Έδεσσας. 

Παραγγελία και Πληρωμή

1 Η Δικαιούχος δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια με σκοπό να παραδώσει όλα τα προϊόντα της παραγγελίας, το συντομότερο δυνατό στον πελάτη. Στην σπάνια περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο την συγκεκριμένη στιγμή, ο χρήστης/καταναλωτής ειδοποιείται για αυτό και η παραγγελία κρατείτε ως εκκρεμή έως ότου γίνουν διαθέσιμα τα προϊόντα που λείπουν. Δεν αποστέλλεται οποιοδήποτε μέρος της παραγγελίας μέχρι να γίνουν διαθέσιμα προς παράδοση όλα τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στην παραγγελία.

2 Σε ηλεκτρονικές παραγγελίες, με τη λήψη της παραγγελίας η Εταιρεία μας αποστέλει αυτόματα ένα e-mail όπου επιβεβαιώνει την παραλαβή των στοιχείων της παραγγελίας («E-mail Επιβεβαίωσης»). Αυτό το E-mail Επιβεβαίωσης θα αποσταλεί στην διεύθυνση e-mail που ο πελάτης έχει καταχωρήσει στην παραγγελία του και δεν αποτελεί εγγύηση διαθεσιμότητας, ούτε αποδοχή προσφοράς.

3 Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη εκτέλεση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, κρίνεται αναγκαία η πλήρης και σωστή διεύθυνσή του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου ενός ταχυδρομικού κώδικα, ενός τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και της διεύθυνσης e-mail του.

Τιμή και Πληρωμή

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην ιστοσελίδα, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Η Δικαιούχος φροντίζει πάντοτε να διασφαλίζει ότι όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος παραγγελίας, ο χρήστης/καταναλωτής ενημερώνεται το συντομότερο δυνατόν και θα δίνεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης εκ νέου της παραγγελίας στη διορθωμένη σωστή τιμή ή ακύρωσης. Εάν καταστεί αδύνατη η επικοινωνία, η παραγγελία θεωρείται ακυρωμένη και πραγματοποιείται άτοκη επιστροφή του καταβληθέν ποσού. Η Δικαιούχος δεν υποχρεούται να προμηθεύσει κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν έχει σταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί ως λανθασμένη τιμή. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και τη νομοθεσία όλες οι αγορές που γίνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Βάσει πολιτικής της Δικαιούχου τα έξοδα αποστολής για αγορές εντός της ελληνικής επικράτειας είναι δωρεάν.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας είναι διαθέσιμα για αγορά, αλλά επιφυλασσεται η διαθεσιμότητα τους σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα και η Διακιούχος διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει είτε τηλεφωνικώς στον αριθμό που έχει δηλώθει είτε μέσω email, σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορούν να προστεθούν στην παραγγελία. Εάν ο χρήστης/καταναλωτής δεν επιθυμεί να παραγγείλει τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία ανα πάσα στιγμή. 

Απόρριψη Παραγγελίας

Η Διακιούχος διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρυφθεί η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου έχει ήδη αποστείλει η Επιβεβαίωση Παραγγελίας, το οποίο δικαίωμα διατηρείται να πράξει η Διακιούχος ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η εταιρεία μας δε φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντί στον χρήστη/καταναλωτή ή απέναντι σε οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου έχει σταλεί το email επιβεβαίωσης παραγγελίας.

Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται στον πελάτη-καταναλωτή από τη στιγμή που ο ίδιος ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολήν του, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια του  πελάτη-καταναλωτή είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά της εταιρείας μας όλου του ποσού που οφείλεται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους, αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.
Επιστροφή Προϊόντων 
Η Δικαιούχος συμμορφώνεται με τον Ελληνικό Νόμο 2251/1994 σύμφωνα με τον οποίο ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης εντός 14 ημέρων από την παραλαβή της παραγγελίας του και να ζητήσει επιστροφή χρημάτων και όχι απαραίτητα νέα παραγγελία, χωρίς να αιτιολογήσει την επιστροφή. Ωστόσο, η Δικαιούχος μπορεί να καθυστερήσει να επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και προϋποθέσεις και τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η επιστροφή προϊόντων θα βρείτε ΕΔΩ.

Προτάσεις/Σχόλια/Παρατηρήσεις/Παράπονα 

Τα σχόλια και οι προτάσεις είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας ΕΔΩΑν σαν καταναλωτής θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να απευθύνετε τα παράπονά σας σε εμάς μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας με στόχο μια εξωδικαστική διευθέτηση.

Αποδοχή Όρων

Ο χρήστης/καταναλωτής/πελάτης/επισκέπτης/μέλος της ιστοσελίδας δηλώνει ότι διάβασε τους παρόντες όρους τους οποίους και αποδέχεται στο σύνολό τους και ότι αναγνωρίζει ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτήν καθόλη τη διάρκεια της πλοήγησής του στον συναλλαγής μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.